• Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Xuất Nhập Khẩu Ngọc Phát
  • 101 Tôn Dật Tiên, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam