3,450,000 
3,950,000 
1,590,000 
2,200,000 
2,250,000 
3,450,000 
2,250,000 
5,990,000 
3,450,000 
3,950,000 
1,590,000 
2,200,000 
2,250,000 
3,450,000 
2,250,000 
5,990,000 
2,490,000 
2,250,000 
2,520,000 
2,720,000 
2,800,000 
3,950,000 
2,330,000 
2,490,000 
2,250,000 
2,520,000 
2,720,000 
2,800,000 
3,950,000 
2,330,000 

BRACELET & NECKLACEXem tất cả

20,000,000 
20,000,000 
20,000,000 

29,000,000 
12,000,000 
19,700,000 
11,560,000 
20,000,000 
20,000,000 
20,000,000 

29,000,000 
12,000,000 
19,700,000 
11,560,000 

What Client’s Say

kh-bangchi

Rất hài lòng với các sản phẩm do JNB cung cấp, sẽ ủng hộ dài lâu.

Hoàng Nhi / Nhân viên văn phòng
kh-haianh

Các sản phẩm do JNB cung cấp đều có nguồn gốc rõ ràng nên rất an tâm, cảm ơn nhiều

Hải Anh / Nhân viên ngân hàng

Spa đã dùng các sản phẩm bên JNB cung cấp, rất hài lòng với sản phẩm và dịch vụ.

Phương Thảo / Chủ spa PT